patrimòniumas (lot. patrimonium), romėnų teisės terminas, kuriuo apibrėžiamas iš tėvo paveldėtas, gimininis turtas, kartais – ir valdovo galia. Romos imperatorių turtui ir galiai apibūdinti vartotas terminas Patrimonium Caesaris. Nuo 4 amžiaus po Kristaus Bažnyčiai dovanojama nuosavybė, vadinamasis Patrimonium Petri, sudarė prielaidas susikurti Popiežiaus valstybei. Viduriniais amžiais kaip patrimoninė buvo apibūdinama valstybė, kurios valdovas tapo dalinės nuosavybės aukščiausiu nominaliu savininku.

feodalizmas