pavišinis saũsinimas, saũsinimas griovias, žemių drėgmės pertekliaus šalinimo būdas. Sausinama grioviais derinant juos su lysviniu arimu, vagojimu ar giliu purenimu. Pelkiniuose dirvožemiuose grioviai derinami su kurminiu drenažu. Banguotuose plotuose kasami lėkščiašlaičiai grioviai. Sausinamųjų griovių gylis 1,4 m (seklesni kasami pievose ir miškuose). Atstumai tarp sausinamųjų griovių priklauso nuo vietos sąlygų ir nustatomi skaičiavimais; būna 40–200 m (kai nederinama su agromelioracinėmis priemonėmis) ir 50–450 m (kai derinama su kurminiu raižymu, purenimu, lysviniu arimu). Griovių skerspjūvis trapecinis, dugnas ir šlaitai tvirtinami tik labai nepatvariuose gruntuose. Grioviais sausinami labai geležingi ir akmenuoti dirvožemiai, klampūs durpynai, plotai, neturintys pakankamo gylio vandens imtuvų, miškai, pievos ir ganyklos. Paviršinis sausinimas tinka nelaidiems ir gausiai kritulių maitinamiems dirvožemiams. Paviršinio sausinimo trūkumai: grioviai užima 10–15 % naudingo ploto, trukdo mechanizuotai įdirbti dirvas, pervažose įrengiamos vandens pralaidos. Privalumai: paprasta ir pigu iškasti, visi darbai mechanizuojami, nereikia didelių nuolydžių, todėl tinka lygioms vietoms, lengva remontuoti.

2996