„Santara“, Demokrãtinė tautõs láisvės sántara, lietuvių liberalų politinė partija. Įkurta 1917 03 Rusijoje J. Baltrušaičio, P. Leono (pirmasis centro valdybos pirmininkas), S. Šilingo iniciatyva. Santaros ideologija panaši į kadetų partijos. 1917–20 leido laikraštį Santara. Iš pradžių partijos nariai Lietuvos ateitį siejo su demokratine Rusija (buvo plačios Lietuvos autonomijos Rusijos demokratinėje federacinėje valstybėje šalininkai), vėliau siekė Lietuvos nepriklausomybės; Santaros atstovai nuo 1918 kooptuoti į Lietuvos Tarybą, 1918–22 įėjo beveik į visas Lietuvos vyriausybes. 1925 Santara persitvarkė į Lietuvos ūkininkų partiją.

2271