Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Ona
Pakėnienė
humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 1 straipsnis
Jurgis
Pakerys
kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 3 straipsniai
Vaclovas
Paketūras
kompozitorius, muzikologas, profesorius. 20 straipsnių Daugiau
Leopoldas
Paknys
aviacijos inžinierius, technologijos mokslų daktaras, docentas. 8 straipsniai
Mindaugas
Paknys
istorikas, menotyrininkas, humanitarinių mokslų daktaras. 2 straipsniai
Audrius
Paksas
teisininkas, socialinių mokslų daktaras. 14 straipsnių
Balys
Pakštas
dailininkas restauratorius, istorikas, docentas. 99 straipsniai Daugiau
Erika
Pakštienė
astrofizikė, fizinių mokslų daktarė. 14 straipsnių
Justinas Algimantas
Palaima
technologijos inžinierius, technologijos mokslų daktaras, profesorius. 1 straipsnis Daugiau
Stasys
Paldūnas
pulkininkas leitenantas. 9 straipsniai
Albinas
Palionis
mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras. 10 straipsnių
Dana
Palionytė
muzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 14 straipsnių Daugiau
Regina
Paliulytė
ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, docentė. 29 straipsniai