Autoriai

Juzef
Šostakovski
filologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, lektorius. 81 straipsnis
Janina
Špakauskienė
zootechnikė, biomedicinos mokslų daktarė, docentė. 2 straipsniai
Liudvikas
Špokas
mechanikos inžinierius, technologijos mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 2 straipsniai Daugiau
Nijolė
Špokienė
agronomė, biomedicinos mokslų daktarė, docentė. 7 straipsniai Daugiau
Povilas
Štaras
istorikas, istorijos mokslų kandidatas, profesorius. 1 straipsnis Daugiau
Artūras
Štikonas
matematikas, fizinių mokslų daktaras (HP), profesorius. 5 straipsniai
Olga
Štikonienė
matematikė, fizinių mokslų daktarė (HP), profesorė. 5 straipsniai
Dalia
Štreimikienė
inžinierė ekonomistė, socialinių mokslų habilituota daktarė, profesorė. 1 straipsnis Daugiau
Vytautas
Štuikys
veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras. 93 straipsniai Daugiau
Mejeris
Šubas
filosofas, istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 26 straipsniai Daugiau
Renata
Šukaitytė
kino kritikė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 13 straipsnių