Autorius (-ė) Leonas Peleckis-Kaktavičius

Stanislava
Jakševičiūtė
19–20 a. lietuvių mėgėjų teatro aktorė, visuomenės veikėja. 1899–1905 lietuviškų vakarų viena organizatorių, režisierių ir aktorių, lietuviškų mokyklų steigėja, slaptos lietuviškos spaudos platintoja. Pasaulio tautų teisuolė (1995). Daugiau