Autorius (-ė) Aldona Juodvalkytė

Altajaus krašto
lietuviai
1941, 1949, 1950, 1953 į Altajaus kraštą atitremta daugiau kaip 7200 Lietuvos gyventojų. Daugiau
Buriatijos
lietuviai
1948 06 į Buriatiją iš SSRS okupuotos Lietuvos atitremta apie 12 000 žmonių. Tremtiniai kirto ir plukdė mišką, gabeno, krovė rąstus, tiesė kelius ir geležinkelius. 1956–60 dauguma tremtinių grįžo į Lietuvą. Ulan Udėje veikia Buriatijos lietuvių nacionalinė kultūros bendrija (įkurta 1999). Daugiau
Jakutijos
lietuviai
19 a. ir 20 a. pradžioje į Jakutiją iš Lietuvos buvo atitremta 1863–1864 sukilimo dalyvių, knygnešių, kultūros veikėjų. 1942 08–09 iš Altajaus krašto atgabenti 2795 Lietuvos gyventojai. Daugiau
Chakasijos
lietuviai
1948–1952 į Chakasiją iš SSRS okupuotos Lietuvos atvežti keli ešelonai tremtinių. Jie kirto mišką, gabeno, krovė rąstus, plukdė juos upėmis, tiesė ir prižiūrėjo kelius bei geležinkelius, dirbo lentpjūvėse, tarybiniuose ūkiuose, statybose, fabrikuose. Daugiau
Mordovijos
lietuviai
Lietuviai į Mordovijos lagerius, Dubravlagą, buvo tremiami nuo 1945. 1948 į atitremta apie 3000 lietuvių. Po 1956 už antisovietinę veiklą nuteisti Lietuvos politiniai kaliniai beveik visi kalėjo Dubravlage. Daugiau
Nur Sultano
istorija
1830 įkurta Rusijos tvirtovė Akmolinskas (kazachiškai Akmola). Plėšinių įsavinimo pagrindinis centras; 1961 pavadintas Celinogradu. Nuo 1997 12 Kazachijos sostinė (atkelta iš Almatos); 1998 pavadinta Astana, 2019 – Nur Sultanu. 1997–2018 gyventojų skaičius išaugo daugiau kaip 3 kartus ir pasiekė 1 mln. Daugiau
Baškirijos
istorija
10–13 a. Baškirija priklausė Pavolgio Bulgarijai. 16–17 a. ją užėmė Rusija. 1919 03 sudaryta Baškirijos autonominė respublika – pirmoji Rusijoje. Nuo 1992 Rusijos Federacijos respublika. Daugiau
Kurolino
Kurolinas, kaimas Rusijoje, Tomsko srityje, Aukštutinės Ketės rajone. Lietuvių tremties vieta. Daugiau
Zima
miestas Rusijos Federacijos azijinės dalies pietuose, Irkutsko srityje, į šiaurės vakarus nuo Irkutsko. Daugiau
Sakartvelo
lietuviai
19 a. antroje pusėje Sakartvele atsirado lietuvių tremtinių, apsigyveno tarnautojų, per Pirmąjį pasaulinį karą evakuota nemažai Lietuvos gyventojų. 1945 10 į Kutaisi lagerį Rusijos buvo atvežta apie 1900 Lietuvos gyventojų. 1996 įkurta Gruzijos lietuvių bendrija. Daugiau