Autorius (-ė) Arvydas Pacevičius

abolicionizmas
19 a. judėjimas dėl vergijos panaikinimo. Daugiau
Samuel
Adams
Samjuelis Adamsas, 18 a. JAV politikos veikėjas. JAV nepriklausomybės deklaracijos (1776 07 04) signataras. Daugiau
John
Adams
Džonas Adamsas, 18–19 a. JAV valstybės veikėjas. 1797–1801 prezidentas. Daugiau
John Quincy
Adams
Džonas Kvinsis Adamsas, 18–19 a. JAV valstybės veikėjas, diplomatas. 1825–1829 JAV prezidentas. Daugiau
George
Anson
Džordžas Ansonas, 18 a. Didžiosios Britanijos karo veikėjas. Jo vadovaujama flotilė apiplaukė pasaulį. Daugiau
Jurgis Ambraziejus
Pabrėža
18 a. pabaigos–19 a. pirmos pusės lietuvių kunigas, vienuolis, pedagogas, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvis, žemaičių raštijos veikėjas ir mokslo terminijos kūrėjas, bibliofilas. Daugiau
Žemaičių kunigų
seminarijos biblioteka
veikė Varniuose. Iki 19 a. žinių apie Žemaičių kunigų seminarijos biblioteką išlikę mažai. 1883 biblioteka turėjo 11 216 knygų, 1939 – apie 60 000 egzempliorių dokumentų. 1941 pradžioje Žemaičių kunigų seminarijos bibliotekos rinkiniai išgrobstyti ir fondai išsklaidyti. Daugiau
Žygimanto Augusto
biblioteka
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto knygų kolekcija. 1544–1565 buvo laikoma Vilniaus Žemutinėje pilyje, vėliau perkelta ir iki 1572 laikyta Tykocino pilyje. Vilniaus universiteto bibliotekoje yra 14 knygų; iš šios bibliotekos. Daugiau
Kražių kolegijos
biblioteka
įsteigta 1608 jėzuitų misijoje Kražiuose, nuo 1615 veikė jėzuitų rezidencijoje, nuo 1618 – Kražių kolegijoje. 1844–1870 veikė Kaune. Daugiau
Alodia
Kawecka-Gryczowa
Aliodija Kavecka-Gričova, 20 a. lenkų kultūros istorikė, knygotyrininkė, bibliografė. Daugiau