Autorius (-ė) Bronė Mrazauskienė

anticiklinė ekonominė
politika
valstybės makroekonominių priemonių visuma cikliniams ekonomikos svyravimams mažinti. Ekonomikai reguliuoti taikoma fiskalinė ir monetarinė politika. Per ekonominį nuosmukį taikoma skatinančioji, per pakilimą (infliacijai pristabdyti) – varžančioji ekonominė politika. Daugiau
antiinfliacinės
priemonės
valstybės ekonominės politikos priemonės infliacijai likviduoti arba sumažinti. Daugiau