Autorius (-ė) Jonas Morkus

Abo devintoji
diena
Tiša Beavas, žydų gedulo ir pasninko diena; švenčiama liepos ar rugpjūčio mėnesį. Daugiau
agada
Talmude, midrašuose ir targumuose (aramėjiškose Biblijos parafrazėse) užrašyti žydų papročiai, išplėstiniai bibliniai ir istoriniai pasakojimai, papildyti pamokančiomis ir šmaikščiomis smulkmenomis. Daugiau
Akiba ben
Josefas
Akiba ben Joseph, Akiva ben Josefas, 1 a. vienas rabiniškojo judaizmo pradininkų. Daugiau
amorajai
3–6 a. žydų mokslininkai, sukūrę Gemarą. Daugiau
antijudaizmas
religinis priešiškumas žydams. Daugiau
aškenaziai
žydai, viduriniais amžiais gyvenę abipus Reino slėnio ir plitę į Rytų Europą, bei jų palikuonys. Daugiau
baraita
ankstyvasis pobiblinis žydų žodinis religinis mokymas. Daugiau