Autorius (-ė) Liucija Grybaitė

salezietės
katalikių vienuolių moterų kongregacija, tos kongregacijos narės. Daugiau