Autorius (-ė) Edmundas Gaigalas

kūnas
aibė, kurioje apibrėžtos dvi algebrinės operacijos – sudėtis ir daugyba. Daugiau