Autorius (-ė) Jonas Beinorius

evoliucijos negrįžtamumo
dėsnis
Dollo dėsnis, Dolo dėsnis teigia, kad evoliucija yra negrįžtamas procesas, nes nepasikartoja protėvių pokyčiai, kurie būtų tapatūs dabartiniams. Daugiau
evoliucijos
teorija
teorija, kuri teigia, kad gyvieji organizmai atsirado Žemėje iš negyvosios materijos ir veikiant evoliucijos veiksniams diferencijavosi į paprastus ir sudėtingus. Daugiau
darvinizmas
Žemės organinio pasaulio evoliucijos teorija, suformuluota Ch. R. Darwino. Daugiau