Autorius (-ė) Marijus Radavičius

neparametriniai
metodai
statistiniai metodai, netiesiogiai susieti su parametriniu modeliu. Daugiau
pasikliautinasis
intervalas
statistinio eksperimento, aprašomo parametriniu modeliu, nežinomo skaliarinio parametro intervalinis įvertinys. Daugiau
ženklų
kriterijus
testas hipotezei apie atsitiktinio dydžio medianą tikrinti. Daugiau
Abraham
Wald
Abrahamas Valdas, 20 a. vengrų matematikas ir statistikas. Daugiau
Waldo
kriterijus
statistinis kriterijus, skirtas parametrinėms hipotezėms tikrinti. Daugiau
vidutinis kvadratinis
nuokrypis
pagrindinė atsitiktinio dydžio sklaidos ir įvertinio arba prognozės tikslumo charakteristika. Daugiau
Frank
Wilcoxon
Frankas Vilkoksonas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų chemikas, statistikas. Daugiau
vidurkis
pagrindinė atsitiktinio dydžio skaitinė charakteristika. Daugiau
Weibullio
skirstinys
atsitiktinio dydžio skirstinys. Daugiau
variacijos
koeficientas
atsitiktinio dydžio santykinės sklaidos matas. Daugiau