Autorius (-ė) Marijus Radavičius

neparametriniai
metodai
statistiniai metodai, netiesiogiai susieti su parametriniu modeliu. Daugiau
pasikliautinasis
intervalas
statistinio eksperimento, aprašomo parametriniu modeliu, nežinomo skaliarinio parametro intervalinis įvertinys. Daugiau
Henry
Scheffé
Henris Šefas, 20 a. JAV matematikas. Daugiau
statistika
imties duomenų funkcija. Daugiau
statistika
mokslas, apimantis statistinių duomenų rinkimo, sisteminimo, apibendrinimo, analizės ir interpretavimo metodus. Daugiau
statistinė
hipotezė
teiginys apie statistinių duomenų tikimybinį skirstinį. Daugiau
statistinis
įvertis
statistika, vartojama statistinių duomenų tikimybinio skirstinio skaitinėms charakteristikoms arba nežinomiems parametrams vertinti. Daugiau
statistinis
kriterijus
taisyklė, pagal kurią pasirenkama arba nulinė hipotezė, arba alternatyva. Daugiau
statistinis proceso
valdymas
kokybės kontrolės būdas, kuriuo naudojantis statistiniais metodais palaikomas kuo mažesnis valdomo proceso reikšmių nukrypimas nuo nustatytų reikšmių. Daugiau
statistinių sprendimų
teorija
svarbi bendrosios sprendimų teorijos dalis. Daugiau