Autorius (-ė) Rita Plukienė

neutrinas
neturinti krūvio stabili elementarioji dalelė. Daugiau
neutronas
neturinti elektros krūvio elementarioji dalelė. Daugiau
neutronų
fizika
branduolio fizikos šaka, tirianti neutronus, jų savybes, sąveiką su medžiaga ir kita. Daugiau
neutronografija
neutronų difrakcija ir sklaida pagrįsti kondensuotųjų medžiagų atominės sandaros ir savybių tyrimo metodai. Daugiau
neutroninė
radiografija
medžiagų, gaminių ir kitų objektų tyrimo metodas, pagrįstas nevienoda neutronų sąveikos tikimybe su tiriamo objekto skirtingų atomų branduoliais. Daugiau
neutronų
detektoriai
prietaisai neutroninei spinduliuotei registruoti. Daugiau
neutronų
difuzija
neutronų, daug kartų keičiančių kryptį ir greitį dėl susidūrimų su atomų branduoliais, sklidimas medžiagoje. Daugiau
neutronų
filtrai
įtaisai neutronų pluoštui su reikiamu de Broglie’io bangos ilgiu sukurti ar neutronams fokusuoti. Daugiau
neutronų
lėtinimas
neutronų kinetinės energijos mažinimas sklaidant juos įvairių medžiagų atomų branduoliais. Daugiau
neutronų
sklaida
neutronų judėjimo krypties ir greičio kitimas dėl tampriųjų susidūrimų ir netampriųjų susidūrimų su atomų branduoliais. Daugiau