Autorius (-ė) Irmina Matonytė

politinė
klasė
santykinai nedidelė valstybės gyventojų grupė, kuri intensyviai domisi politika, aktyviai joje dalyvauja ir iš kurios renkami valdžios atstovai. Sąvoką 19 a. pabaigoje pirmasis ėmė vartoti italų politologas G. Mosca. Daugiau