Autorius (-ė) Jūratė Micevičiūtė

Leonardo
Boff
Leonardas Bofas, brazilų katalikų teologas. Daugiau
išlaisvinimo
teologija
katalikų teologijos kryptis, grindžiama idėja, kad skelbiant Bažnyčios mokymą ir artimo meilę ypatingas dėmesys turi būti skirtas skurstantiesiems. Daugiau