Autorius (-ė) Eugenijus Jakimavičius

Bulvičiaus
grupė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo nelegalus centras. Įkurta 1940 10 Kaune. Daugiau
Vytautas
Bulvičius
Lietuvos karo ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Su kitais sutelkė Bulvičiaus grupę, kuri 1941 pradžioje tapo Lietuvių aktyvistų fronto Vilniaus štabu, pats V. Bulvičius – jo viršininku. Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio statutas
pagrindinis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizavimo ir veiklos dokumentas (greta Deklaracijos). Priimtas 1949 02 Lietuvos partizanų vadų suvažiavime. Daugiau