Autorius (-ė) Daiva Kristina Kuzmickaitė

Lietuvos nevyriausybinės
organizacijos
Lietuvos nevyriausybinės organizacijos yra nuo Lietuvos valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomi viešieji juridiniai asmenys, įkurti savanoriškai ir veikiantys visuomenės ar jos grupės naudai nesiekiant pelno. Daugiau