Autorius (-ė) Dainius Elertas

Johann Karl
Sembritzki
Johanas Karlas Zembrickis, 19 a. pabaigos–20 a. pradžios vokiečių istorikas, lietuvių tautosakos rinkėjas, raštijos darbuotojas. Daugiau