Autorius (-ė) Juozas Atkočiūnas

gembė
laikančioji konstrukcija (sija, santvara) ar jos dalis, kurios vieno galo poslinkiai nevaržomi, o kitas galas standžiai įtvirtintas. Daugiau
infliuentė
grafikas, vaizduojantis tam tikro konstrukcijos elemento skerspjūvio kurio nors dydžio priklausomybę nuo jį sukėlusios judančios vienetinės apkrovos padėties. Daugiau