Autorius (-ė) Juozas Marcinkevičius

Lietuvos ir Baltarusijos
lenkų socialistų partija
lenkų partija, 1918–1922 veikusi Vilniaus krašte ir vakarų Baltarusijoje. Daugiau
Vidurinė
Lietuva
Vilniaus krašto ir dalies Vakarų Baltarusijos teritorija, Lenkijos 1920 10 09–1922 03 24 vadinta savarankiška valstybe. Daugiau
Vilniaus
kraštas
dabartinės Lietuvos pietrytinė ir dabartinės Baltarusijos vakarinė dalis, 1919 04–1920 07, 1920 10–1939 10 okupuota Lenkijos. Pagal 1939 10 10 Lietuvos–SSRS savitarpio pagalbos sutartį SSRS dalį krašto perdavė Lietuvai, 10 27 į Vilniaus kraštą įžengė Lietuvos Respublikos kariuomenė. Daugiau