Autorius (-ė) Eglė Klimaitė-Keturakienė

Lietuvos literatūra
19 amžiuje
kurta lenkų ir lietuvių kalbomis. Šiuo laikotarpiu iškyla lietuvių literatūros klasikai – D. Poška, A. Strazdas, S. Daukantas, S. Stanevičius, A. Vienažindys, P. Vaičaitis, V. Kudirka, Maironis. Daugiau
Lietuvos literatūra
rusų kalba
19–20 a. Lietuvos rusų literatūrą kūrė įvairios etninės kilmės ir estetinių krypčių rašytojai. Daugiau