Autorius (-ė) Leonardas Poviliūnas

Nemerkiemio
žudynės
civilių gyventojų egzekucijos Mažojoje Lietuvoje 1944. Daugiau