Autorius (-ė) Remigijus Bliumas

anticipacija
žmogaus gebėjimas numatyti savo elgesio padarinius, būsimų įvykių, reiškinių tėkmę, modeliuoti jų eigą ir rezultatus remiantis ankstesne patirtimi. Terminą pirmasis pavartojo W. M. Wundtas. Daugiau

vaizdas
palyginti pastovi, daugiau ar mažiau įsisąmoninta ir išgyvenama kaip žmogaus vaizdinių, nuomonių apie save bei nuostatų savo paties atžvilgiu visuma. Daugiau
baimė
tikro ar tariamo pavojaus sukelta emocija. Daugiau
bausmė
dirgiklis, sukeliantis individui neigiamų pojūčių, emocinių išgyvenimų. Daugiau
bendravimas
psichologijoje – įvairialypiai žmonių ryšiai, kylantys iš bendros veiklos poreikių. Daugiau
bendroji
psichologija
psichologijos šaka, tirianti bendruosius gyvūno ir žmogaus psichikos reiškimosi dėsningumus. Daugiau
Eric
Berne
Erikas Bernas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų psichologas. Daugiau
biheiviorizmas
psichologijos kryptis, kurios tyrimo objektas – nešališkai registruojamos elgesio apraiškos. Daugiau
Jerome Seymour
Bruner
Džeromas Seimūras Bruneris, 20 a. pradžios–21 a. pradžios Jungtinių Amerikos Valstijų psichologas ir pedagogas. Daugiau
budrumas
dėmesio rūšis – dirgiklių laukimas, jų suvokimas, stebėjimas, pasirengimas reaguoti ir atsakas į juos. Daugiau