Autorius (-ė) Remigijus Bliumas

funkcinė
psichologija
psichologijos kryptis, tirianti, kokią funkciją atlieka psichikos reiškiniai organizmui taikantis prie aplinkos. Atsirado 19 amžiaus pabaigoje. Daugiau
Anna
Freud
Ana Froid, 20 a. Didžiosios Britanijos psichoanalitikė. Sukūrė naują psichoanalizės kryptį – vaikų psichoanalizę. Daugiau
Sigmund
Freud
Zigmundas Froidas, 19 a.–20 a. austrų psichologas, psichiatras, neuropatologas. Psichoanalizės kūrėjas. Pirmasis šiuolaikinėje psichologijoje parodė žmogaus psichikos daugiamatiškumą, vienas pirmųjų psichologiniu požiūriu tyrė seksualumo raidą. Daugiau
froidizmas
S. Freudo psichologinių idėjų sistema ir ja paremtos medicininės, psichologinės, sociologinės bei kultūrinės koncepcijos. Daugiau
etnopsichologija
psichologijos šaka, tirianti etninės priklausomybės nulemtus psichikos reiškinius ir jų ypatybes. Etnopsichologijos ištakos – 1860 vokiečių mokslininkų M. Lazaruso ir H. Steinthalio sukurta savarankiška mokslo šaka, vadinamoji tautų psichologija. Daugiau
dinaminė
psichologija
psichologijos kryptis, tirianti žmogaus elgesio motyvaciją. Atsirado 20 a. pradžioje. Daugiau
bendravimas
psichologijoje – įvairialypiai žmonių ryšiai, kylantys iš bendros veiklos poreikių. Daugiau
bendroji
psichologija
psichologijos šaka, tirianti bendruosius gyvūno ir žmogaus psichikos reiškimosi dėsningumus. Daugiau
Eric
Berne
Erikas Bernas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų psichologas, sukūręs transakcinę analizę. Daugiau
budrumas
dėmesio rūšis – dirgiklių laukimas, jų suvokimas, stebėjimas, pasirengimas reaguoti ir atsakas į juos. Daugiau