Autorius (-ė) Antanas Marcijonas

ekologinė
teisė
teisės normos, reguliuojančios visuomeninės aplinkos apsaugos ir naudojimo santykius. Lietuvoje ekologinė teisė nekodifikuota. Daugiau