Autorius (-ė) Eligijus Daugnora

Konstantinas
Jasiukaitis
19–20 a. lietuvių rašytojas. Daugiau
Juozas
Glinskis
lietuvių dramaturgas. Daugiau
Augustinas
Gricius
19–20 a. lietuvių rašytojas. Rašė feljetonus, pjeses, apsakymus, kino scenarijus. Daugiau