Autorius (-ė) Pijus Virginijus Eglinas

Jonas Domininkas
Grigaitis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Dominikonas. Dominikonų ordino Lietuvoje vienas atkūrėjų. Daugiau
Jackus
Hiacintas, Jacintas, 13 a. vienuolis dominikonas. Šventasis (šventė – rugpjūčio 17). Daugiau
Kotryna
Sienietė
14 a. katalikų šventoji (šventė – balandžio 29). Europos globėja. Daugiau