Autorius (-ė) Algimantas Jankauskas

dalyvaujamoji
demokratija
viena demokratijos formų, kai piliečiai aktyviai dalyvauja sprendimų priėmimo procese. Sprendimai priimami pilietinių iniciatyvų pagrindu, rengiant referendumus. Daugiau
Robert Alan
Dahl
Robertas Alanas Dalis, 20–21 a. Jungtinių Amerikos Valstijų politologas. Vienas žymiausių šiuolaikinės demokratijos teoretikų. Akcentavo ne politinio elito, bet interesų grupių ir jų konkurencijos reikšmę demokratinės santvarkos funkcionavimui. Daugiau
demokratija
valstybės valdymo forma, kai visa valdžia kyla iš piliečių valios. Sprendimų priėmimo procese piliečiai gali dalyvauti tiesiogiai – per piliečių susirinkimus, referendumus arba netiesiogiai – per jų rinktus atstovus. Lietuvoje demokratinę santvarką ir parlamentinę respubliką įteisino Steigiamasis Seimas ir 1922 Lietuvos Valstybės Konstitucija. Daugiau
autoritarizmas
politinio režimo forma, kai vienas asmuo ar jam lojalių žmonių grupė vykdo valdžią be formalių apribojimų. Daugiau