Autorius (-ė) Domas Akstinas

ab
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo spaustuvė‑leidykla. 1981–1990 veikė prie Kauno. Daugiau
Vytautas
Andziulis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. 1978–1981 įrengė nelegalią ab spaustuvę‑leidyklą. Daugiau
„Atmintis“
rezistencinio paveldo bendrija. Įkurta 1993 Kaune prie fondo Į laisvę. Daugiau
Juozas
Bacevičius
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Su kitais rengė ir platino pogrindžio spaudą. Daugiau