Autorius (-ė) Pranas Survila

aritmetika
matematikos šaka, tirianti skaičius ir veiksmus su jais. Daugiau