Autorius (-ė) Dalia Statkienė

Jungtinės Karalystės
konstitucinė santvarka
galioja nerašytoji konstitucija, kurią sudaro Parlamento aktai, teismo precedentai ir konstituciniai papročiai. Nominalus valstybės vadovas – karalius (karalienė). Parlamentą sudaro aukštieji Lordų Rūmai ir žemieji Bendruomenių Rūmai. Daugiau