Autorius (-ė) Vytas Miliauskas

Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių bendrija
Lietuvos buvusių politinių kalinių ir tremtinių visuomeninė organizacija, veikianti nuo 1995. Siekia įtvirtinti ir saugoti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, valstybingumą, demokratiją, informacijos laisvę, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, darbo, doros, garbės ir patriotizmo nuostatas. Daugiau