Autorius (-ė) Joan Marler

archeomitologija
tarpdisciplininė mokslų sritis. Tiria priešistorę, jos religiją, mitologiją bei socialinę struktūrą, išplečia materialinės kultūros aiškinimo galimybes, padeda interpretuoti ikonografiją. Daugiau