Autorius (-ė) Zita Medišauskienė

Lietuvos administracinis teritorinis suskirstymas Rusijos
imperijos valdymo metais (1795–1915)
Rusijai atitekusi Abiejų Tautų Respublikos teritorija pagal to meto Rusijos tvarką buvo skirstoma į gubernijas ir generalgubernatorijas. Daugiau