Autorius (-ė) Gražina Startienė

absoliutusis
pranašumas
pranašumas, įgyjamas tam tikros prekės gamyboje, kai šalis (regionas, įmonė, individas) gali ją pagaminti naudodama mažiau tokių pačių išteklių (žemės, darbo, kapitalo) negu kitos šalys (regionai, įmonės, individai). Daugiau
administracinės
kainos
vyriausybės (pasiūlos monopolisto, kartelio) nustatytos arba kontroliuojamos kainos. Daugiau
arbitražas
prekių, valiutos, vertybinių popierių, tauriųjų metalų pirkimo ir pardavimo sandoriai, kuriais siekiama gauti pelno dėl nevienodų kainų skirtingose rinkose arba skirtingu laiku. Daugiau
fiskalinė
politika
valstybės ekonominės politikos dalis, apimanti valstybės finansų naudojimą siekiant sušvelninti arba panaikinti bendrojo nacionalinio produkto arba bendrojo vidaus produkto svyravimus, reguliuojant visuminę paklausą. Daugiau