Autorius (-ė) Vytautas Kazakevičius

matematinė
analizė
matematikos šaka, tirianti vieno ar kelių realiųjų kintamųjų funkcijas. Daugiau
normalusis
skirstinys
atsitiktinio dydžio tankio funkcija. Daugiau
nuoseklioji
analizė
matematinės statistikos kryptis. Daugiau