Autorius (-ė) Juozapas Pranciškus Gedgaudas

Juozapas
Pletkus
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, vyskupas, Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštalinis administratorius. Daugiau