Autorius (-ė) Antanas Juodvalkis

atrankiniai
kirtimai
tam tikros dalies atitinkamo amžiaus, kokybės, matmenų arba tam tikros būklės medžių laipsniškas kirtimas medyne. Daugiau
atvejiniai
kirtimai
brandaus miško kirtimai ne vienu metu, dažniausiai per 2–3 kartus kas keleri metai. Daugiau
biržė
miško plotas, skiriamas pagrindiniams ir tarpiniams kirtimams, atribotas spindžiais arba natūraliomis ribomis. Daugiau
Marijonas
Daujotas
20 a. lietuvių miškininkas. Lietuvos smėlynų apželdinimo pradininkas, 1925–30 organizavo Palangos ir Šventosios pajūrio smėlio kopų apželdinimą pušimis. Daugiau
kirtavietė
kertamas arba iškirstas ir neatsodintas ar savaime dar neatžėlęs miško plotas. Daugiau
lapuočių
miškai
lapuočių medžių ir krūmų, kartais su spygliuočių priemaiša, miškai. Daugiau
miško
kirtimai
medynų, jų dalių ar pavienių medžių kirtimai norint gauti medienos ar pagerinti miško augimo sąlygas. Daugiau
plynieji
kirtimai
pagrindinių kirtimų rūšis. Daugiau
sniegolauža
medžiai, kurių stiebai ar viršūnės yra nulaužti ant jų susikaupusio sniego. Daugiau
spygliuočių
miškai
spygliuočių medžių ir krūmų, kartais su didesne ar mažesne lapuočių medžių rūšių priemaiša, miškai. Daugiau