Autorius (-ė) Antanas Juodvalkis

spygliuočių
miškai
spygliuočių medžių ir krūmų, kartais su didesne ar mažesne lapuočių medžių rūšių priemaiša, miškai. Daugiau
vėtralauža
audralauža, vėjalauža, vėtros nulaužtas medis. Daugiau
vėtravarta
audravarta, vėjavarta, vėtros su šaknimis išverstas medis; išvarta. Daugiau
sniegolauža
medžiai, kurių stiebai ar viršūnės yra nulaužti ant jų susikaupusio sniego. Daugiau
plynieji
kirtimai
pagrindinių kirtimų rūšis. Daugiau
miško
kirtimai
medynų, jų dalių ar pavienių medžių kirtimai norint gauti medienos ar pagerinti miško augimo sąlygas. Daugiau
lapuočių
miškai
lapuočių medžių ir krūmų, kartais su spygliuočių priemaiša, miškai. Daugiau
kirtavietė
kertamas arba iškirstas ir neatsodintas ar savaime dar neatžėlęs miško plotas. Daugiau
Marijonas
Daujotas
20 a. lietuvių miškininkas. Lietuvos smėlynų apželdinimo pradininkas, 1925–30 organizavo Palangos ir Šventosios pajūrio smėlio kopų apželdinimą pušimis. Daugiau
biržė
miško plotas, skiriamas pagrindiniams ir tarpiniams kirtimams, atribotas spindžiais arba natūraliomis ribomis. Daugiau