Autorius (-ė) Petras Klizas

artezinis
šulinys
požeminė ertmė gręžiama norint gauti požeminio vandens iš artezinio baseino vandens išartezinio baseino vandeningojo sluoksnio. Daugiau