Autorius (-ė) Jonas Dagilis

Povilas
Jakubėnas
19 a. pabaigos–20 a. vidurio Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas. Daugiau