Autorius (-ė) Gintautas Surgailis

Borisas
Adomavičius
19 a. pabaigos–20 a. pradžios lietuvių kilmės Rusijos karo veikėjas. Daugiau
Alytaus
kautynės
vienos pirmųjų (1919 02 12–15) Lietuvos kariuomenės kautynių su Raudonąja armija per Nepriklausomybės karą. Daugiau
Jonas
Andriškevičius
Lietuvos karo veikėjas. 1993–1999 Lietuvos kariuomenės vadas. Daugiau
arsenalas
karinė įstaiga ar dalinys, atsakingas už ginklų, šaudmenų bei amunicijos ir kitų karinių atsargų saugojimą, priežiūrą; pastatas ar pastatų grupė, kur saugomos tos atsargos. Daugiau
Baltbat
Baltijos šalių taikos palaikymo dalinys. Jį sudaro po 1 Estijos, Latvijos ir Lietuvos pėstininkų kuopą, jungtinė štabo kuopa ir atskira logistikos grupė. Daugiau
Baltijos gynybos
koledžas
bendra Baltijos valstybių aukštoji karo mokykla. Koledžas įkurtas 1999 02 25 Tartu. Daugiau
Baltnet
viena Baltijos ir Vakarų valstybių bendradarbiavimo programų, pradėjusi veikti 2000. Daugiau
Nepriklausomybės
karas
Lietuvos kariuomenės kovos su Sovietų Rusijos kariniais daliniais (1919 pirma pusė), bermontininkais (1919 antra pusė) ir Lenkijos kariniais junginiais (1920). Daugiau
Zarasų
operacija
Lietuvos kariuomenės 1919 08 23–09 01 operacija prieš Sovietų Rusijos okupacinę kariuomenę. Daugiau