Autorius (-ė) Danutė Jedzinskienė

Stanislava Aldona
Gedvilaitė
20–21 a. lietuvių tekstilininkė. Daugiau
Vanda
Giedrytė
lietuvių tautodailininkė, poetė. Daugiau
Klementina
Gudonytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių tautodailininkė audėja. Daugiau
Leonardas
Gutauskas
20–21 a. lietuvių rašytojas, tapytojas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (2001). Daugiau
Ivanovo
kartūnas
18 a. viduryje–19 a. pradžioje Ivanove ir jo apylinkėse (Rusija) gaminti tekstilės gaminiai. Daugiau
Antanas
Jaroševičius
19 a. pabaigos– 20 a. pirmos pusės lietuvių dailininkas, kultūros veikėjas. Daugiau
Algimantas
Jusionis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių tapytojas. Daugiau
Stasys
Jusionis
20–21 a. lietuvių tapytojas. Daugiau
Vidmantas
Jusionis
lietuvių tapytojas. Daugiau