Autorius (-ė) Danutė Kalavinskaitė

ačakatūra
melizmų rūšis. Daugiau
alemanda
senovinis žingsninis porinio metro vidutinio tempo šokis; siuitos dalis. Daugiau
antema
anglų choro muzikos žanras; anglikonų religinė giesmė. Daugiau
antologija
įvairių autorių literatūros, muzikos kūrinių rinkinys. Daugiau
arija
šokio arba dainos pobūdžio instrumentinė pjesė. Daugiau
ataka
dainininko balso aparato parengimas dainuoti arba kalbėti, lūpų padėties keitmas pradedant groti pučiamuoju muzikos instrumentu. Daugiau
De
profundis
130 (pagal Vulgatą – 129) Biblijos psalmės pradžia. Daugiau
epinikijos
senovės graikų sporto žaidynių nugalėtoją šlovinančios odės, giesmės. Daugiau
foburdonas
daugiabalsiškumo formavimo būdas ankstyvojo Renesanso (15 a.) ir vėlesnių epochų muzikoje. Daugiau
gama
dermės ar kitokios garsų sistemos išdėstymo būdas, garsaeilis, kuriame garsai pagal jų aukštį nuosekliai surikiuojami aukštyn arba žemyn nuo pagrindinio tono. Daugiau