Autorius (-ė) Stasys Vytautas Kazakevičius

geodezija
mokslas, tiriantis išorinį gravitacijos lauką, Žemės formą ir su jos tyrimu susijusius matavimus bei jų taikymą inžineriniams uždaviniams spręsti, kitų Saulės sistemos kūnų parametrams nustatyti, Žemės paviršiaus vaizdavimo žemėlapiuose metodus ir būdus. Daugiau
lygiagretė
kreivė – plokštumos, lygiagrečios su dangaus sferos arba rutulio pavidalo dangaus kūno pusiaujo plokštuma, susikirtimo su to kūno paviršiumi linija. Daugiau