Autorius (-ė) Dainius Martuzevičius

aplinkos inžinerijos
mokslas Lietuvoje
aplinkos inžinerijos mokslas Lietuvoje pradėjo kurtis 20 a. 8 dešimtmetyje. Daugiau