Autorius (-ė) Elena Baliutytė

Vitas
Areška
20–21 a. lietuvių literatūrologas. Parašė apybraižų apie S. Nėrį, E. Mieželaitį, T. Tilvytį. Daugiau
Audronė
Barūnaitė-Willeke
lietuvių literatūrologė, Miami universiteto profesorė. Nuo 1949 gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tiria vokiečių ir lietuvių kultūrų ryšius. Daugiau
Petras
Bražėnas
lietuvių literatūrologas. Daugiau
Algimantas
Bučys
lietuvių literatūrologas, rašytojas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2010). Daugiau
Elena
Bukelienė
20–21 a. lietuvių literatūrologė. Literatūros vadovėlių autorė. Daugiau
Petronėlė
Česnulevičiūtė
20–21 a. lietuvių literatūrologė. Išleido studiją apie Lazdynų Pelėdos kūrybą, parengė V. Krėvės rinktinius raštus. Daugiau
Kostas
Doveika
20 a. lietuvių literatūrologas. Daugiau
Vytautas
Galinis
20 a. lietuvių literatūrologas. Daugiau
Ilona
Gražytė-Maziliauskienė
20–21 a. lietuvių literatūrologė. 1944 pasitraukė į Vakarus. Išeivijos spaudoje paskelbė studijų apie lietuvių ir užsienio rašytojų kūrybą. Daugiau
Leonas
Gudaitis
20–21 a. lietuvių literatūrologas. Tyrė 20 a. pirmos pusės literatūrinę spaudą. Daugiau