Autorius (-ė) Edmundas Gimžauskas

Oberostas
per I pasaulinį karą Vokietijos užimtos Rusijos imperijos dalies teritorinis vienetas. Daugiau