Autorius (-ė) Konstantinas Avižonis

subsidium
charitativum
specialus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimų nutarimais paskirstomas nenuolatinis dvasininkų mokestis valstybei, rinkliava karo reikalams, t. p. pagalvės mokestis. Daugiau