Autorius (-ė) Kristina Miliauskaitė

konstitucinės
teisės
universalus konstitucinis institutas, kurio turinio elementų lygiavertiškumas, tarpusavio darna ir imperatyvumas nepriklauso nuo konstitucijos tekste įtvirtinto žmogaus teisių ir laisvių sąrašo. Jos riboja politinės valdžios sprendimų laisvę, laiduoja individų autonomiją nuo valstybės valdžios. Daugiau
teisinė
fikcija
dirbtiniai valstybės valios (ar nuo jos priklausantys) dariniai ir santykiai, kurie naudojami tik teisiniais tikslais ir egzistuoja tik teisės požiūriu – juos sukuria arba sankcionuoja teisės aktai. Daugiau